Предприятия Севастополя задолжали за отопление 134 млн. рублей